Atifete Jahjaga

When:
Atifete 1

President of Republic of Kosovo (2011-2016)

Related